English
English

Deutsch
Deutsch

Francais
Français


Italiano
Italiano


Español
Español

Portugues
Portugues


Czech
Czech


Poland
Poland


Slovenia
Slovenia


Sri Lanka
Sri Lanka


Thai
ภาษาไทย


Bahasa Indonesia
Indonesia

Chinese
Chinese

AJAHN CHAH

- dystrybucja gratis -


 

4 photos of Venerable Ajahn Chah

 

COPYRIGHT © Wat Nong Pah Pong, Thailand

Tekst do bezpłatnego rozpowszechniania. Możesz wydrukować kopię tego tekstu na własny użytek. Możesz przeformatować ten dokument i w tak zmienionej formie rozprowadzać na komputerach lub w sieciach komputerowych, pod warunkiem, że dostęp oraz dalsza dystrybucja pozostaną bezpłatne. W każdym innym wypadku zastrzega się wszelkie prawa.